Đang Thực Hiện

139037 e-book cover design

Hi

I need an e-book cover designing, the topic is cometitions.

The text I require on the cover is as Follows

Comping Mania

Your guide to winning competitions

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: guide graphic design, graphic mania, graphic design guide, graphic book cover design, graphic book cover, book graphic design, book designing, book cover designing, cover design book, need book cover design, book cover graphic design, guide book, graphic design book cover, cover require, book guide, guide cover design, need book cover, cover designing, book cover graphic, designing cover, designing cover book

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét ) manchester, United Kingdom

Mã Dự Án: #1885211

Đã trao cho:

ash1ey69

I`m ready :) For details check PMB. Regards.

$35 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
3.3