Đang Thực Hiện

116148 Book Covers

I need two book cover completed today.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic book covers, book design covers, cover book, need book covers, book covers design, graphic design book covers

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Atlanta, United States

Mã Dự Án: #1862314

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks, Already Done :)

$40 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0