Đang Thực Hiện

135614 Button update for deepsniti

Fix 3 buttons on navigation ... will send you specs.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: navigation button, update navigation, deepsniti

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét )

Mã Dự Án: #1881786

Đã trao cho:

deepsniti

Done!

$10 USD trong 0 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0