Đang Thực Hiện

4361 buttons

Hi, Can you also design 7 small buttons which fit the title design. Thanks, Olof Buttons: search by niche ( width150 pixels height 29 pixels ) search by price ( 150*29 ) most populair ( 150*29 ) receive updates ( 150*29 ) how does it work ( 150*29 ) click cover to see free sample ( 210*27 ) click here to buy this movie ( 210*27 )

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: click graphic, movie cover, design movie cover, movie search, price height, movie niche, free sample

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét )

Mã Dự Án: #1755230

Đã trao cho:

pinky

:)

$40 USD trong 6 ngày
(1777 Đánh Giá)
8.9