Đang Thực Hiện

148000 change text in a logo

this logo says

[url removed, login to view]

i want to change it to [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: change logo text, change text design, text change logo, text change, logo text change, change text logo, change graphic text, change graphic, graphic change, change text

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét )

Mã Dự Án: #1894179

Đã trao cho:

n0pre55ure

View PMB

$8 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8