Đang Thực Hiện

148000 change text in a logo

this logo says

[url removed, login to view]

i want to change it to [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: Text Logo, change logo text, change text design, text change logo, text change, logo text change, change text logo, change graphic text, change graphic, graphic change, change text

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét )

Mã Dự Án: #1894179

Đã trao cho:

n0pre55ure

View PMB

$8 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8