Đã hoàn thành

128564 change word in PSD

Hi,

I have a PSD file, I need one word changed. Its a very simple project.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: psd file word, change word, psd graphic word, simple project change, graphic psd file, file psd file, word change, change design psd, change psd file, word psd, psd word

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1874732

Được trao cho:

worgen

Easy. Lets do this right now.

$5 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
1.5