Đang Thực Hiện

128564 change word in PSD

Hi,

I have a PSD file, I need one word changed. Its a very simple project.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: psd file word, change word, psd graphic word, simple project change, graphic psd file, word change, change design psd, word psd, psd word

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

Mã Dự Án: #1874732

Đã trao cho:

worgen

Easy. Lets do this right now.

$5 USD trong 0 ngày
(5 Đánh Giá)
1.5