Đang Thực Hiện

134352 company symbol

need a symbol made for "Mayhem Mafia"

Colors should be black and grey, or red and black.

MUST SEE A DESIGN MOCKUP BEFORE I CHOOSE!!!!!!!!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic design symbol, design symbol, symbol company, company symbol, anything grey black, mafia graphic design, made company, graphic design mafia, symbol need, design mafia, mafia design, mayhem design

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) SUSANVILLE, United States

Mã Dự Án: #1880524

Đã trao cho:

purebloom

Check pmb for details and mockup.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0