Đã hoàn thành

150372 Convert image to vector

I have an image that needs to be converted to vector for printing. A copy of the image is attached. I also have the image in PSD format which will be sent to the winning bidder.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vector for graphic design, vector for design, convert to vector image, convert to vector format, convert image to vector, convert an image to vector, convert psd to vector, to vector, psd to vector, needs to vector, image to, image to vector, image copy, copy image, convert to vector, convert image to, convert image psd, convert image vector image, psd converted vector, image convert, convert vector psd, image printing, vector design psd, psd vector design, vector format psd

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Minneapolis, United States

Mã Dự Án: #1896551

Đã trao cho:

redhorselancer

hi please check PMB

$8 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
3.7