Đã hoàn thành

5137 Converting PSD to Vector

Hi, i have a logo that has to be converted to a vector file so we can use it for stickers. We already have the monkey thats on it in vector styl and the background + text is also oke.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: vector use, monkey graphic, design vector background, background vector design to logo, graphic stickers, to vector, styl, psd to vector, monkey, logo to vector, logo monkey, text vector, logo converted vector, psd converted vector, text logo psd file, vector file design, monkey background, vector text design, design background vector, monkey psd, monkey vector, psd text background, logo vector psd, vector design psd, psd vector design

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Schiedam, Netherlands

ID dự án: #1756007

Được trao cho:

deepsniti

plz check PMB

$30 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0