Đang Thực Hiện

9197 Copy Biz Card from Zoner to PS

Hi, simple fast job.. Have design is PSD and need to make my design in zoner in PSD. Simple two min job,.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: ps graphic design, fast min, design ps, ps, job card psd, psd card design, job card, fast copy, biz card, design copy psd, job card psd, design card psd, card psd design, biz biz, simple biz, copy fast, psd card, card design psd, card psd, card copy

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1760064