Đang Thực Hiện

143827 Copy of a design i have

Hello,

I have a design that i want copying.. It has to eb the same.. But mirrored right to left..

The image attached is of what we want but right to left, so the blue thing to teh left facing to the right..

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: i want a design, eb design, image copy, copy right, copy image, image copying, copy attached, copy design, graphic copy design

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

ID dự án: #1890003