Đang Thực Hiện

6171 create care charms

Design and create 10 beautiful "charms". Maybe 10 graphical symbols that are intriging. Make them about 255x255 pixels. Must be really stunning graphics.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: create beautiful graphics, beautiful graphics design, graphic design symbols, charms, stunning graphic, beautiful graphics, stunning graphic design

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Sydney, Australia

ID dự án: #1757041