Đã hoàn thành

141046 Create xp type icons

I need 7 xp type icons to be created for these themes:

- Home

- Settings

- View Listings

- Get Code

- URL Converter

- Logout

Should be small in sizes and original icons done in gif or jpeg.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: icons url, icons settings, type code, type 7, small icons, converter design, type jpeg, type type, home icons, gif type code, create gif, converter jpeg, jpeg converter, create jpeg, create view, url jpeg, code converter, gif icons

Về Bên Thuê:
( 142 nhận xét )

ID dự án: #1887221

Được trao cho:

kks

ready to start, pl see pmb:)

$25 USD trong 1 ngày
(442 Đánh Giá)
6.6