Đang Thực Hiện

156536 Custom Vector Graphic and Logo

I need a custom vector graphic and logo.

Need to see your work to make the choice. Must be a vector graphic, and portray the image were trying to create.

The vector graphic will need to be an interconnected grid of server nodes. However it will be a dark blue upon a stark white background.

Send PM for details.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vector graphic logo design, grid graphic design, graphic logo vector, graphic design logo vector, graphic design grid, graphic design custom image, design vector background, dark graphic design, custom logo vector, blue graphic, background vector design logo, create logo background, vector graphic, create vector graphic, grid background, stark logo, vector work, dark logo, custom vector logo, design background vector, send grid, grid server, logo vector graphic, graphic vector logo, custom background logo

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

Mã Dự Án: #1902721

Đã trao cho:

$75 USD trong 1 ngày
(3 Đánh Giá)
2.8