Đã hoàn thành

129483 Deeps Project 11

Hi Deeps, can you make the final text changes - double check the font size of the volume information - and add the two new barcodes and then send me the highest resolution copies you can make of all three label versions.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: send final project, highest project, label project, label design project, label text design, double check

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Las Vegas, United States

ID dự án: #1875651

Được trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$40 USD trong 1 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0