Đã hoàn thành

161286 Design 2 banners

Create 2 new banners for our website

[url removed, login to view]

As discussed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: www design anything, graphic design website banners, design 20 banners, design 2, design graphic banners website, create banners

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Belgium

Mã Dự Án: #1907475

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks :)

$35 USD trong 2 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0