Đã hoàn thành

148217 design help

I have a basic layout that I want but I need some help to spice it up. I would like some grunge edges and a banner across the top that will be a logo.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: spice logo design, need graphic design help, grunge graphic design, design help, i need graphic design help, spice, spice logo, need design help, help graphic layout, logo grunge, logo design grunge, spice graphic design, grunge design logo, banner design help, grunge logo design, grunge, grunge logo

Về Bên Thuê:
( 104 nhận xét ) Salt lake city, United States

ID dự án: #1894396

Được trao cho:

n0pre55ure

Can do with ease!

$20 USD trong 0 ngày
(24 Đánh Giá)
4.8