Đã hoàn thành

4199 Design job for deepsniti

I need 2 header graphics made and 2 product box images made Id like the header graphics to be short, about 60-130 pixels tall at most here is the page for the first header and box shot [url removed, login to view] and here is the page for the 2nd header and box shot [url removed, login to view] thanks shawn

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: www job graphics design, www design anything, photoshop product box, photoshop design job, job id, job for photoshop, job for graphic, graphics job, graphic design id, box design photoshop, product design job, pixels graphic design, graphics design job, header design photoshop php, design product shot, photoshop index design, box design images, product box graphic, job product photoshop, index photoshop design, design header graphics, photoshop header graphic design, photoshop product page design, product box graphics, pixels header

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Beebe, United States

ID dự án: #1755068

Được trao cho:

deepsniti

Thanks Shawn

$120 USD trong 2 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0