Đang Thực Hiện

121513 Design Logo

Simply design a logo. Details will be given to winning bidder.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo details, be design logo, design | logo, given design logo, simply logo, design simply logo

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) Brentwood, United Kingdom

Mã Dự Án: #1867679

Đã trao cho:

deepsniti

Plz check PMB. We are the TOP Rated Graphic Designers on SL and can assure you best out of best :)

$60 USD trong 2 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0