Đã hoàn thành

121513 Design Logo

Simply design a logo. Details will be given to winning bidder.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo details, be design logo, design | logo, given design logo, simply logo, design simply logo

Về Bên Thuê:
( 86 nhận xét ) Brentwood, United Kingdom

ID dự án: #1867679

Được trao cho:

deepsniti

Plz check PMB. We are the TOP Rated Graphic Designers on SL and can assure you best out of best :)

$60 USD trong 2 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0