Đã hoàn thành

327219 Dragon

Rework a dragon artwork.

once complete then supply it in several colours png/adobe psd

I would like a special metalic effect, may be and it made to look special, different for use as a logo on our certificates. I have the dragon but I would like to make it different.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo design dragon, dragon, design dragon, dragon design, dragon psd, dragon artwork, dragon logo, dragon design logo, rework graphic, logo adobe png, logo rework artwork, effect adobe, dragon logo design, adobe effect, adobe psd, logo look metalic, rework logo, logo rework, psd logo effect

Về Bên Thuê:
( 23 nhận xét )

ID dự án: #2073026

Được trao cho:

creativebuddsl

View Sample in PMB(Project Message Board).

$39 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0