Đã hoàn thành

128325 DVD Binder Label Graphics

I need a DVD Binder (Unikeep) Label created. 4 color. Specs attached. Need the Graphics to be something that intergrates the header from this site:

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphics design label, graphic design dvd, binder design, dvd label, dvd graphic, dvd site design, graphic label, dvd label graphics, graphics header, dvd label site, dvd design, label graphic design

Về Bên Thuê:
( 102 nhận xét ) Charlotte, United States

ID dự án: #1874493

Được trao cho:

jorlance

Please open PMB for details

$75 USD trong 1 ngày
(128 Đánh Giá)
6.1