Đang Thực Hiện

157228 Edit Company Logo

I currently have a company logo (in Illustrator and EPS formats) that I need edited.

Basically, the text reads "360 Spotlight, Inc." and I need it to read:

1) "[url removed, login to view]"

2) "[url removed, login to view]"

Also, I'm having trouble uploading the logo image I have to [url removed, login to view], so I also need help making all 3 logo files (360 Spotlight, Inc. & [url removed, login to view] & [url removed, login to view]) usable on that site.

I will need files with the following extensions: .ai, .eps, .gif, .jpg

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: vistaprint logo, logo text design illustrator, logo making site, illustrator company, graphic company logo, edited logo design, edited logo, edit company logo, 360 logo design, illustrator extensions, vistaprint logo design, logo making company, edit design logo, company logo image, company logo making, company image, text eps, eps gif, edit text illustrator, edit company, logo spotlight, files edit, gif eps, company logo eps, edit text gif image

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Fort Myers, United States

Mã Dự Án: #1903413

Đã trao cho:

artist2082

Hi, please see pmb, thank you :)

$20 USD trong 1 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0