Đã hoàn thành

137369 Edit my PDF Flyer (design)

I have a pdf tri fold brochure that needs editing.

Attached you will see that I marked up the brochure with easy instructions to edit.

See two files and PDF (3 files total.

I NEED THIS PROJECT DONE NOW AND BACK WITHIN A FEW HOURS.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: tri c graphic design, need to edit pdf, brochure pdf graphic design, brochure design pdf files, brochure and flyer design, brochure and flyer, 3 fold flyer, tri-fold, tri fold brochure, pdf editing, flyer brochure, edit pdf, edit a flyer, brochure needs editing, edit brochure pdf, files edit, instructions brochure project, fold brochure project design, graphic design hours design flyer, need flyer done, brochure edit, brochure tri fold brochure, edit pdf flyer, pdf flyer, edit graphic

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Boston, United States

ID dự án: #1883543

Được trao cho:

dreamzteam

Hi, Ready to do that. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(74 Đánh Giá)
5.0