Đang Thực Hiện

122402 Elevation 2D Sketch

I need someone who can work on a regular basis for Floor plan elevation.I have attached a cad file and a sample image.I need only the levation [url removed, login to view] [url removed, login to view] will be on regular [url removed, login to view] reply asap.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: sketch design cad, floor plan design cad, design cad 2d, 2d design cad, sketch, SKETCH DESIGN, floor graphic, cad floor plan, CAD 2D, sketch plan, floor elevation, plan elevation, design elevation, elevation design cad, floor plan sketch cad, elevation plan sample, image sketch design, cad floor, cad sketch, floor plan sketch, sketch asap, sample elevation floor plan, elevation floor plan, sample sketch floor plan, floor graphic design

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét )

ID dự án: #1868568