Đã hoàn thành

120929 Flash - Actionscript

Looking for flash actionscript programmers who are ready to show there expertise and past examples .

I wil ldiscuss about the first requirement in PMB

Goodluck !!

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: flash actionscript, ActionScript, actionscript programmers, actionscript requirement, flash programmers, actionscript graphic design, actionscript actionscript, actionscript graphic, programmers flash

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Buffalo, India

ID dự án: #1867095

Được trao cho:

lucidstudios

as discussed.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0