Đã hoàn thành

147300 Flyers and a graphic fix

2 flyers ... $25 each

1 graphic fix ... $10

... total of $60

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic flyers, flyers graphic, flyers, flyers design, graphic flyers design, graphic fix, fix graphic

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét )

Mã Dự Án: #1893479

Đã trao cho:

SashaAI

Can be done.

$60 USD trong 4 ngày
(138 Đánh Giá)
5.9