Đã hoàn thành

117136 For Alexiok (Youth Resilience)

For logo design for Youth Resilience Law project. Bid request from Alexiok.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: Youth, resilience, project youth, logo design youth, youth logo design, logo youth, youth design, design logo youth, alexiok, alexiok logo, alexiok design, logo design law

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1863303

Đã trao cho:

AlexioK

Please, check PM.

$100 USD trong 3 ngày
(90 Đánh Giá)
6.2