Đang Thực Hiện

158858 For Deeps Only Graphic Header

Per discussed with deeps. Budget of $50.00. Attached is the picture I have of myself to work with. Also incorporate Kimberly Rhodes and [url removed, login to view]

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: kimberly, graphic picture, header picture, picture header, graphic header

Về Bên Thuê:
( 27 nhận xét )

Mã Dự Án: #1905047

Đã trao cho:

deepsniti

Thanks

$50 USD trong 2 ngày
(1531 Đánh Giá)
9.0