Đang Thực Hiện

1267 for Domas

you know what it is.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn:

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét )

ID dự án: #1752135

Được trao cho:

Domaso

This is a bid for PPT($20), Banner($20) and logo icons($35).

$75 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
3.3