Đã hoàn thành

43698 for kpone only

need logos done for a recruiting company and a banner

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: company logos banner, kpone

Về Bên Thuê:
( 32 nhận xét ) West Bloomfield, United States

Mã Dự Án: #1793101

Đã trao cho:

kpone

Thank you!

$20 USD trong 1 ngày
(67 Đánh Giá)
5.4