Đã hoàn thành

164925 for sweety ONLY - 26 logos

26 logos as discussed via chat and email.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logos discussed

Về Bên Thuê:
( 75 nhận xét ) Melbourne, Australia

Mã Dự Án: #1911116

Đã trao cho:

sweetys1

Thank you :=) Regards, Sweety

$500 USD trong 18 ngày
(920 Đánh Giá)
8.2