Đang Thực Hiện

135652 Graphic Clone

I need to clone the attached image. I need the original psd file sent to me and I can make the needed changes. I need the layers so that I can manipulate positioning.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: original graphic, image manipulate, graphic psd file, psd clone, graphic changes

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Dallas,

ID dự án: #1881824