Đang Thực Hiện

132566 graphic design

We need a logo and a few background images made, very simple and straight forward job.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: logo graphic design simple, graphic design background images, job graphic design, graphic design background, job background images, made graphic, background graphic design, background images design

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét )

Mã Dự Án: #1878737

Đã trao cho:

mlidia

Check PMB pls

$40 USD trong 1 ngày
(164 Đánh Giá)
6.7