Đang Thực Hiện

134779 Graphic

The attached graphic has a line that says: "For Standard Subscribers"

I need it changed to say: "Portfolio Section"

Bid if you can do this.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: portfolio section, line graphic, graphic line

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) Highland, United States

Mã Dự Án: #1880951

Đã trao cho:

maxdesignstudio

Done. Please check PMB, thank you.

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0