Đang Thực Hiện

6843 graphics changes

need very simple changes to text in logo

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: simple changes, graphic changes, changes text, text logo graphics, text graphics, simple graphics text, simple text graphics

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét )

Mã Dự Án: #1757714

Đã trao cho:

lucianbz

Thank you. Lucian

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0