Đã hoàn thành

8390 Graphics for a game site

I need a few graphics for a game site I am working on. I need a graphic header 720 x 150 with the Sites name HitWars and some type of background graphic depicting the game. I also need 4 "profile" type graphics 250 x 250 1. Mobster 2. Thug Gangster 3. Hacker 4. Politician Would like to see some similar past work or mockups

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: name graphics design, graphics sites, background for a game, a game, graphics for game, graphics design of game, game sites, game background, design sites for graphics, Design a game , background header name, graphics background design, design graphics profile, name game, game name, background game design, header hacker, graphics design game, game graphic background, graphics similar, site background game, graphics background, background graphics game, background design game, background site game

Về Bên Thuê:
( 68 nhận xét ) Pine Bluff, United States

ID dự án: #1759257

Được trao cho:

unblindedsl

I have some samples pls check pmb

$75 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
0.9