Đang Thực Hiện

125214 Graphics for Website

I'm looking for someone who could save around 2000 images from 'myhotcomments (dot) com' and categorize them.

Thanks

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphics for website design, myhotcomments, categorize website, save images website

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1871380