Đang Thực Hiện

122514 graphics needed

We need some changes done to our website. The front page needs 3 new graphics to update the site.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: new graphics, graphics update, website graphics needed, graphics needed

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Highland Beach, United States

Mã Dự Án: #1868680

Đã trao cho:

mugur

I can finish it fast.

$60 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0