Đã hoàn thành

145466 Graphics 3D

Make a

1. header graphic

2. 3D robot

like the ones found on 33 shortcuts . com

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphics design 3d, shortcuts, robot design, 3d graphics design, graphics header

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Atlanta, United States

Mã Dự Án: #1891642

Đã trao cho:

vittalgavaskar

Hello sir, I can do this, plz check pmb for more details.

$75 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0