Đã hoàn thành

159595 HEADER for Sweety

New header design for [url removed, login to view] as discussed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: marina c, locater

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1905784

Đã trao cho:

sweetys1

Thank you! Regards, Sweety

$65 USD trong 3 ngày
(920 Đánh Giá)
8.2