Đã hoàn thành

146912 High Quality Logo Design

Eye-catching/creative logo designed. Must provide two versions, one for print 300dpi and one for the web. The Product is a Laptop sales

Must be able to provide a mock-up and upload after completion

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: mock up product design, logo upload, logo design mock up, laptop web design, laptop graphic design, laptop for web design, graphic design laptop, creative designed logo, laptop for graphic design, product mock up, creative logo design, sales laptop, mock product design, logo design eye, versions logo, logo design mock, catching logo design, eye catching logo design, logo versions, product design mock, quality product logo design, quality product logo, product creative design, eye logo design, design logo laptop

Về Bên Thuê:
( 48 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1893090

Được trao cho:

isabelrdrgs

Pls see my PMB

$20 USD trong 2 ngày
(158 Đánh Giá)
6.1