Đang Thực Hiện

6112 Huge response 300x300 banners3

Need 2 for a new program, must be optimized and huge response getting banners. 2 some animated gif banners, 300x300 but highly optimized but even more high response and one awesome 468x60 banner too 24 hour turn around!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: huge design, getting animated, awesome banner design, 468x60 animated, design animated gif banners, response banners, banner animated gif 468x60, turn around animated gif, huge banner design, animated gif turn around, highly banner, 468x60 gif animated, high animated gif, graphic design 468x60, animated high gif, 468x60 gif banner, banner 468x60 gif, 468x60 gif, animated gif banner 468x60, 468x60 animated banner, animated banner 468x60, 468x60 animated gif, animated gif 468x60, animated gif banners, hour turn around

Về Bên Thuê:
( 161 nhận xét )

Mã Dự Án: #1756982

Đã trao cho:

montybaba

hi, can be done :) monty.

$60 USD trong 1 ngày
(161 Đánh Giá)
5.5