Đã hoàn thành

5654 Icon Design

Hi Rachel, I'd like to get you to make some logos for our site. PM me if you're interested and I'll send you more details. Talat

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: make site icon, i icon, icon site, get icon, make icon, icon design, site icon design

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét )

ID dự án: #1756523

Được trao cho:

rachelfu

thank you

$90 USD trong 3 ngày
(92 Đánh Giá)
6.7