Đang Thực Hiện

155410 Identify the Fonts

Real quick project. I need to identify the fonts in this logo and then convert the logo to vector eps format. I need this done in the next 3 hours. The vector logo needs to be an exact copy, using the same fonts.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: graphic logo fonts, graphic fonts, identify, eps fonts, quick vector, copy logo eps, exact copy logo vector, need exact copy project, copy vector, quick vector logo, logo quick eps, convert logo vector format, convert graphic eps, logo eps quick, vector eps format, convert vector graphic, eps format convert, convert vector eps, logo quick vector, vector quick, convert logo eps format, convert vector format, logo convert vector, convert eps vector, convert vector logo

Về Bên Thuê:
( 43 nhận xét ) Las Vegas, United States

Mã Dự Án: #1901594

Đã trao cho:

fred

please check PMB

$50 USD trong 0 ngày
(21 Đánh Giá)
4.1