Đã hoàn thành

8290 image design

We need an image made for use in our marketing Attached are examples of what we use now We need a new one made to the same quality, with new content New image size should be 600 x 600

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic image design, marketing image design, quality image design, design image design, marketing image

Về Bên Thuê:
( 70 nhận xét ) Surrey, Canada

ID dự án: #1759157

Được trao cho:

montybaba

hi, can be done :) monty.

$25 USD trong 0 ngày
(161 Đánh Giá)
5.5