Đang Thực Hiện

5048 Image for my new website

Hi, I need a logo image created for my new site. Should have a lazy rich girl on it. Blonde and sexy. The site is Lazy Rich Girl. Lisa

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: created new website, lazy i, girl graphic design, design logo girl, girl logo, rich website, graphic girl, image created, logo website created, girl website, graphic image girl, girl graphic

Về Bên Thuê:
( 108 nhận xét ) La Pine, United States

Mã Dự Án: #1755918

Đã trao cho:

logobank

thx...

$25 USD trong 1 ngày
(20 Đánh Giá)
4.5