Đã hoàn thành

152943 Intro/Flyer

Design a Logo and Sale Flyer

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: logo intro design, intro graphic design, logo intro, intro design logo, sale flyer, intro flyer, sale flyer design, intro graphic

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) Milwaukee, United States

ID dự án: #1899124

Được trao cho:

artist2082

Hi MJ, please choose me and I will accept and begin, thank you :)

$105 USD trong 3 ngày
(455 Đánh Giá)
7.0