Đã hoàn thành

326347 Isolution Projects

1. 1 T -Shirt Design for Lightning MMA [Front + Back]: $40 USD / Each

2. PSD/JPEG [Single] design for [url removed, login to view] <http://www.mikeroberts-construction.com> <http://www.mikeroberts-construction.com> : $35 USD

3. Simple logo for [url removed, login to view] <http://www.mikeroberts-construction.com> <http://www.mikeroberts-construction.com> : $15 USD

4. [url removed, login to view] flier design: $35 USD [Single Side]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem nhiều hơn: graphic design flier, t shirt projects, t shirt mma, t shirt design front back psd, shirt psd, mma, mma logo, flier, flier design, simple construction design, lightning logo design, psd construction design, mma logo design psd, simple logo shirt, graphic side projects, simple logo design shirt, shirt front, mma design shirt, design shirt psd, psd shirt

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Coimbatore, India

ID dự án: #2072154

Được trao cho:

isolsl

As discussed..

$125 USD trong 5 ngày
(488 Đánh Giá)
8.6