Đang Thực Hiện

131806 job for ashley69

hi, i can only pick one programmer. Its 20 avatars as was discused on another project

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: job for graphic, job for c# programmer, discused, gkrak, avatars design, design avatars, graphic design avatars

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) BROOKLYN,

Mã Dự Án: #1877975

Đã trao cho:

ash1ey69

Thank You :)

$60 USD trong 3 ngày
(17 Đánh Giá)
3.3