Đang Thực Hiện

126401 Jorlance - .AI Modifications

Jorlance,

Please make all text modifiable and incorporate layers into the image. The text Blacksburg needs to be changed into Harrisonburg. Thanks.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa

Xem thêm: modifiable

Về Bên Thuê:
( 214 nhận xét ) NA, United States

Mã Dự Án: #1872568

Đã trao cho:

jorlance

As Discussed

$30 USD trong 1 ngày
(128 Đánh Giá)
6.1